Mäekalda

Elumaja. Tallinn, 2014

Põhimaterjalina on kasutatud puitu, millele sekundeerib rajoonile mitteomane vasklehtedest pind, mis meenutab kalasoomuseid.

Autor:
Indrek Allmann
Asukoht:
Tallinn
Aasta:
2014