Hara sadam

Hara, 2020

Eesmärgiks sai kalurite privaatsete panipaikade asemel koostööle suunatud ja põimuvate funktsioonidega ühiskondlik sadamahoone.

Autor:
Indrek Allmann. Meeskond: Eeva Sova, Lisanna Remmelkoor
Fotod:
Triin Kepler
Asukoht:
Hara, Harjumaa
Pind:
500 m²
Aasta:
2020
Tellija:
Hara Seilamise Selts
Auhinnad:
Aasta Puitehitis, žürii poolt ära märgitud