Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Autor: Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Indrek Allmann
Asukoht: Riia mnt 142, Tartu
Pind: 7300 m²
Aasta: 2009
Tellija: Tartu Ülikool


Avalik arhitektuurikonkurss (2009)
Jagatud 1. koht
 
Planeeritud hoone juurdeehitus sulgeb olemasoleva L-kujulise hoone sisehooviga perimetraalseks majaks, millel on tugev logistiline seos erinevate hoonekorpuste vahel. Tekkivasse sisehoovi on kavandatud kõrghaljastusega rekreatiivala kus on võimalik hooajaliselt pidada väliloenguid. Olemasoleva ja uue hoone peasissepääsude vaheline ala on „traageldatud“ maastikuliselt siduvaks ribaväljakuks, mis loob selge tervikidentiteedi nii uuele kui vanale sissepääsule ning on ka heaks kohtumispaigaks hoone kasutajatele.
Eesmärk on projekteerida minimaalse võimaliku perimeetriga kompaktne hoone, milles on tagatud hea sisekliima ning maksimaalselt Füüsika Instituudi vajadustele vastav logistika. Hoone arhitektuurne lahendus arvestab ilmakaartest tulenevaid klimaatilisi mõjusid maksimaalselt. Hoone põhjakülg on väiksema sügavusega kindla rütmiga kabinettide osa, lõunaküljes on päikesevalgust ära kasutades planeeritud sügavam, vabama planeeringuga ruum. 12m kandeava vabastab plaani kandestruktuurist ja võimaldab osakondade ümberkorraldusi.Võimalus planeerida korruse pind vabalt, paindlikult vastavalt antud osakonna eripärale ja vajadustele suuremateks ja väiksemateks üksusteks, ruumide klastriteks. Lihtne vertikaalne logistika läbi vaheruumi (väikeste aatriumite) võimaldab osakondade rajamist läbi mitme korruse.
Hoone korpused on sisemiselt teineteisest selgelt eraldatud. Sissepääsu, söökla ning auditooriumite korpus (A korpus) ja praktikumide, kabinettide ning lihtsamate laborite korpus (B korpus) kõrgemas hoonetiivas. Mikroskoopiakeskus (C korpus) madalamas hoonetiivas. Kahe funktsionaalse üksuse vahel on atraktiivne vaheruum - aktiivne väli, mis seob kaks poolt ühtseks tervikuks ning organiseerib osakondade vahelist logistikat. Vaheruum laieneb kohati väikesteks aatriumiteks, mille heledaks viimistletud seinad peegeldavad loomulikku valgust maja keskele ning kust saavad lisavalgust siseruumid ja ühendusteed. Vaheruumide laiendused toimivad puhke- ja kogunemisruumidena, seal on võimalik korraldada väljapanekuid ja ettekandeid ning sealt avanevad vaated siseruumi teistele tasanditele ja ümbrusesse. Vaheruumi kaudu ühtlustatakse hoone sisekliimat põhja ja lõunakülje vahel. Päikese liikumist arvestades on välisavade suurus ja osakaal lõuna fassaadil suurem ja tihedam, ida ja lääne suunas väiksem ja hõredam ning põhja suunas kõige väiksem.

Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Autor: Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Indrek Allmann
Asukoht: Riia mnt 142, Tartu
Pind: 7300 m²
Aasta: 2009
Tellija: Tartu Ülikool


Avalik arhitektuurikonkurss (2009)
Jagatud 1. koht
 
Planeeritud hoone juurdeehitus sulgeb olemasoleva L-kujulise hoone sisehooviga perimetraalseks majaks, millel on tugev logistiline seos erinevate hoonekorpuste vahel. Tekkivasse sisehoovi on kavandatud kõrghaljastusega rekreatiivala kus on võimalik hooajaliselt pidada väliloenguid. Olemasoleva ja uue hoone peasissepääsude vaheline ala on „traageldatud“ maastikuliselt siduvaks ribaväljakuks, mis loob selge tervikidentiteedi nii uuele kui vanale sissepääsule ning on ka heaks kohtumispaigaks hoone kasutajatele.
Eesmärk on projekteerida minimaalse võimaliku perimeetriga kompaktne hoone, milles on tagatud hea sisekliima ning maksimaalselt Füüsika Instituudi vajadustele vastav logistika. Hoone arhitektuurne lahendus arvestab ilmakaartest tulenevaid klimaatilisi mõjusid maksimaalselt. Hoone põhjakülg on väiksema sügavusega kindla rütmiga kabinettide osa, lõunaküljes on päikesevalgust ära kasutades planeeritud sügavam, vabama planeeringuga ruum. 12m kandeava vabastab plaani kandestruktuurist ja võimaldab osakondade ümberkorraldusi.Võimalus planeerida korruse pind vabalt, paindlikult vastavalt antud osakonna eripärale ja vajadustele suuremateks ja väiksemateks üksusteks, ruumide klastriteks. Lihtne vertikaalne logistika läbi vaheruumi (väikeste aatriumite) võimaldab osakondade rajamist läbi mitme korruse.
Hoone korpused on sisemiselt teineteisest selgelt eraldatud. Sissepääsu, söökla ning auditooriumite korpus (A korpus) ja praktikumide, kabinettide ning lihtsamate laborite korpus (B korpus) kõrgemas hoonetiivas. Mikroskoopiakeskus (C korpus) madalamas hoonetiivas. Kahe funktsionaalse üksuse vahel on atraktiivne vaheruum - aktiivne väli, mis seob kaks poolt ühtseks tervikuks ning organiseerib osakondade vahelist logistikat. Vaheruum laieneb kohati väikesteks aatriumiteks, mille heledaks viimistletud seinad peegeldavad loomulikku valgust maja keskele ning kust saavad lisavalgust siseruumid ja ühendusteed. Vaheruumide laiendused toimivad puhke- ja kogunemisruumidena, seal on võimalik korraldada väljapanekuid ja ettekandeid ning sealt avanevad vaated siseruumi teistele tasanditele ja ümbrusesse. Vaheruumi kaudu ühtlustatakse hoone sisekliimat põhja ja lõunakülje vahel. Päikese liikumist arvestades on välisavade suurus ja osakaal lõuna fassaadil suurem ja tihedam, ida ja lääne suunas väiksem ja hõredam ning põhja suunas kõige väiksem.

Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Autor: Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Indrek Allmann
Asukoht: Riia mnt 142, Tartu
Pind: 7300 m²
Aasta: 2009
Tellija: Tartu Ülikool


Avalik arhitektuurikonkurss (2009)
Jagatud 1. koht
 
Planeeritud hoone juurdeehitus sulgeb olemasoleva L-kujulise hoone sisehooviga perimetraalseks majaks, millel on tugev logistiline seos erinevate hoonekorpuste vahel. Tekkivasse sisehoovi on kavandatud kõrghaljastusega rekreatiivala kus on võimalik hooajaliselt pidada väliloenguid. Olemasoleva ja uue hoone peasissepääsude vaheline ala on „traageldatud“ maastikuliselt siduvaks ribaväljakuks, mis loob selge tervikidentiteedi nii uuele kui vanale sissepääsule ning on ka heaks kohtumispaigaks hoone kasutajatele.
Eesmärk on projekteerida minimaalse võimaliku perimeetriga kompaktne hoone, milles on tagatud hea sisekliima ning maksimaalselt Füüsika Instituudi vajadustele vastav logistika. Hoone arhitektuurne lahendus arvestab ilmakaartest tulenevaid klimaatilisi mõjusid maksimaalselt. Hoone põhjakülg on väiksema sügavusega kindla rütmiga kabinettide osa, lõunaküljes on päikesevalgust ära kasutades planeeritud sügavam, vabama planeeringuga ruum. 12m kandeava vabastab plaani kandestruktuurist ja võimaldab osakondade ümberkorraldusi.Võimalus planeerida korruse pind vabalt, paindlikult vastavalt antud osakonna eripärale ja vajadustele suuremateks ja väiksemateks üksusteks, ruumide klastriteks. Lihtne vertikaalne logistika läbi vaheruumi (väikeste aatriumite) võimaldab osakondade rajamist läbi mitme korruse.
Hoone korpused on sisemiselt teineteisest selgelt eraldatud. Sissepääsu, söökla ning auditooriumite korpus (A korpus) ja praktikumide, kabinettide ning lihtsamate laborite korpus (B korpus) kõrgemas hoonetiivas. Mikroskoopiakeskus (C korpus) madalamas hoonetiivas. Kahe funktsionaalse üksuse vahel on atraktiivne vaheruum - aktiivne väli, mis seob kaks poolt ühtseks tervikuks ning organiseerib osakondade vahelist logistikat. Vaheruum laieneb kohati väikesteks aatriumiteks, mille heledaks viimistletud seinad peegeldavad loomulikku valgust maja keskele ning kust saavad lisavalgust siseruumid ja ühendusteed. Vaheruumide laiendused toimivad puhke- ja kogunemisruumidena, seal on võimalik korraldada väljapanekuid ja ettekandeid ning sealt avanevad vaated siseruumi teistele tasanditele ja ümbrusesse. Vaheruumi kaudu ühtlustatakse hoone sisekliimat põhja ja lõunakülje vahel. Päikese liikumist arvestades on välisavade suurus ja osakaal lõuna fassaadil suurem ja tihedam, ida ja lääne suunas väiksem ja hõredam ning põhja suunas kõige väiksem.
Arhitektuuribüroo PLUSS | +372 699 0625 | mail@pluss.ee