PLUSSenergia saunamaja, Kesselaid

Autor: Indrek Allmann

Asukoht: Jaani-Aadu talu, Kesse küla, Kesselaid
Pind: 93,8 m²


Alates 2006a oleme olnud ühe ettevõtte tellimusel strateegiliseks partneriks elektri tootmise ja passiivtehnoloogial põhineva nn off-grid hoonestuse kavandamisel ja väljaehitamisel Kesse küla talude tarbeks Kesselaiul (vt. ka Kesse Tuuma Jaam).
 
Hoone arhitektuurne lahendus püüab ühendada üldisi energiasäästliku hoone projekteerimise ja ehitamise võtteid kohalike olude ja praktikatega. Nähtav osa ja ruumide funktsioon on olemuselt iidsed – seotud mere ja maa piiril elamisega. Hoone kavandamise ja ehitamisega seonduv aga on tänase ja homsega eksperimenteeriv.

Ruumilahendus võimaldab väikest avatud siseruumiga hoonet kasutada mitmeti ja mitmekesi. Majas on selgema funktsionaalsusega ruume (leiliruum, wc), kohati kattuva kasutusega ruum (pesuruum) ja üsnagi mitmeti kasutatav ruum – kaminatuba. Maja sisemus jätkub sujuvalt majaesises „ulualuses“ – ribiline puhverruum, mis olulisel määral aitab kontrollida maja sisekliimat. Edasi algab maja lõunaküljest terrass, mille tagumises otsas on koht kümblusvannile ja küttepuudele.

Kesselaiu sauna Passiivmaja kontseptsiooni prototüübina kavandamise eesmärk on uurida ja katsetada energiasäästliku ehituse teooriaid ja praktikaid. Eesmärk on järgida Passiivmaja kontseptsiooni, kui tänapäeval kõige terviklikumat ja läbitöötatumat. Sellest lähtudes on ka tehtud arhitektuursed ja insenertehnilised otsused. Kavandamise käigus ilmnes, et kõigi Passiivmaja kontseptsiooni kriteeriumite terviklik täitmine saavutamaks Passiivmajastandardit osutub antud tingimustes ebamõistlikuks (võimalik, ent kallis – samas kui Passiivmaja mõte on olla ehitushinnas võrdväärne). Seega on eesmärgiks low-energy house – madala energiatarbega maja (kriteeriumid pole rahvusvaheliselt täpselt paigas, kõikudes hoone soojavajadustarbes 30-70 kWh/(m² a) (specific space heat demand) vahel. Tänasel päeval peaks meie kliimas sellise hoone soojusvajaduse tarve olema alla 60kWh/(m² a). Hoone netoenergiabilansi modelleerimise ja hindamise aluseks on aga jätkuvalt Passiivmajakriteeriumide saavutamise põhimõtted ja tööriistaks PHPP2007.

Järgimiseks on võetud 2 põhimõtet: suurendada päikeseenergia passiivset kasutamist (sellele on osalt üles ehitatud ka hoone geomeetria) ja vähendada soojakadusid mõistliku miinimumini.
Hoone netoenergiabilansil on hoitud silm peal eskiisist tööjoonisteni. Hoone-esise puhverruumi ribikonstruktsioon on modelleeritud tagama talvel mõningase passiivse päikesekütte ja suvel vältima siseruumi ülekuumenemist. Reguleerimisvõimaluse pakuvad ülestõstetavad luugid.

Vt. Projektid > Eramud > PLUSSenergiamaja, Kesselaid
PLUSSenergia saunamaja, Kesselaid

Autor: Indrek Allmann

Asukoht: Jaani-Aadu talu, Kesse küla, Kesselaid
Pind: 93,8 m²


Alates 2006a oleme olnud ühe ettevõtte tellimusel strateegiliseks partneriks elektri tootmise ja passiivtehnoloogial põhineva nn off-grid hoonestuse kavandamisel ja väljaehitamisel Kesse küla talude tarbeks Kesselaiul (vt. ka Kesse Tuuma Jaam).
 
Hoone arhitektuurne lahendus püüab ühendada üldisi energiasäästliku hoone projekteerimise ja ehitamise võtteid kohalike olude ja praktikatega. Nähtav osa ja ruumide funktsioon on olemuselt iidsed – seotud mere ja maa piiril elamisega. Hoone kavandamise ja ehitamisega seonduv aga on tänase ja homsega eksperimenteeriv.

Ruumilahendus võimaldab väikest avatud siseruumiga hoonet kasutada mitmeti ja mitmekesi. Majas on selgema funktsionaalsusega ruume (leiliruum, wc), kohati kattuva kasutusega ruum (pesuruum) ja üsnagi mitmeti kasutatav ruum – kaminatuba. Maja sisemus jätkub sujuvalt majaesises „ulualuses“ – ribiline puhverruum, mis olulisel määral aitab kontrollida maja sisekliimat. Edasi algab maja lõunaküljest terrass, mille tagumises otsas on koht kümblusvannile ja küttepuudele.

Kesselaiu sauna Passiivmaja kontseptsiooni prototüübina kavandamise eesmärk on uurida ja katsetada energiasäästliku ehituse teooriaid ja praktikaid. Eesmärk on järgida Passiivmaja kontseptsiooni, kui tänapäeval kõige terviklikumat ja läbitöötatumat. Sellest lähtudes on ka tehtud arhitektuursed ja insenertehnilised otsused. Kavandamise käigus ilmnes, et kõigi Passiivmaja kontseptsiooni kriteeriumite terviklik täitmine saavutamaks Passiivmajastandardit osutub antud tingimustes ebamõistlikuks (võimalik, ent kallis – samas kui Passiivmaja mõte on olla ehitushinnas võrdväärne). Seega on eesmärgiks low-energy house – madala energiatarbega maja (kriteeriumid pole rahvusvaheliselt täpselt paigas, kõikudes hoone soojavajadustarbes 30-70 kWh/(m² a) (specific space heat demand) vahel. Tänasel päeval peaks meie kliimas sellise hoone soojusvajaduse tarve olema alla 60kWh/(m² a). Hoone netoenergiabilansi modelleerimise ja hindamise aluseks on aga jätkuvalt Passiivmajakriteeriumide saavutamise põhimõtted ja tööriistaks PHPP2007.

Järgimiseks on võetud 2 põhimõtet: suurendada päikeseenergia passiivset kasutamist (sellele on osalt üles ehitatud ka hoone geomeetria) ja vähendada soojakadusid mõistliku miinimumini.
Hoone netoenergiabilansil on hoitud silm peal eskiisist tööjoonisteni. Hoone-esise puhverruumi ribikonstruktsioon on modelleeritud tagama talvel mõningase passiivse päikesekütte ja suvel vältima siseruumi ülekuumenemist. Reguleerimisvõimaluse pakuvad ülestõstetavad luugid.

Vt. Projektid > Eramud > PLUSSenergiamaja, Kesselaid
PLUSSenergia saunamaja, Kesselaid

Autor: Indrek Allmann

Asukoht: Jaani-Aadu talu, Kesse küla, Kesselaid
Pind: 93,8 m²


Alates 2006a oleme olnud ühe ettevõtte tellimusel strateegiliseks partneriks elektri tootmise ja passiivtehnoloogial põhineva nn off-grid hoonestuse kavandamisel ja väljaehitamisel Kesse küla talude tarbeks Kesselaiul (vt. ka Kesse Tuuma Jaam).
 
Hoone arhitektuurne lahendus püüab ühendada üldisi energiasäästliku hoone projekteerimise ja ehitamise võtteid kohalike olude ja praktikatega. Nähtav osa ja ruumide funktsioon on olemuselt iidsed – seotud mere ja maa piiril elamisega. Hoone kavandamise ja ehitamisega seonduv aga on tänase ja homsega eksperimenteeriv.

Ruumilahendus võimaldab väikest avatud siseruumiga hoonet kasutada mitmeti ja mitmekesi. Majas on selgema funktsionaalsusega ruume (leiliruum, wc), kohati kattuva kasutusega ruum (pesuruum) ja üsnagi mitmeti kasutatav ruum – kaminatuba. Maja sisemus jätkub sujuvalt majaesises „ulualuses“ – ribiline puhverruum, mis olulisel määral aitab kontrollida maja sisekliimat. Edasi algab maja lõunaküljest terrass, mille tagumises otsas on koht kümblusvannile ja küttepuudele.

Kesselaiu sauna Passiivmaja kontseptsiooni prototüübina kavandamise eesmärk on uurida ja katsetada energiasäästliku ehituse teooriaid ja praktikaid. Eesmärk on järgida Passiivmaja kontseptsiooni, kui tänapäeval kõige terviklikumat ja läbitöötatumat. Sellest lähtudes on ka tehtud arhitektuursed ja insenertehnilised otsused. Kavandamise käigus ilmnes, et kõigi Passiivmaja kontseptsiooni kriteeriumite terviklik täitmine saavutamaks Passiivmajastandardit osutub antud tingimustes ebamõistlikuks (võimalik, ent kallis – samas kui Passiivmaja mõte on olla ehitushinnas võrdväärne). Seega on eesmärgiks low-energy house – madala energiatarbega maja (kriteeriumid pole rahvusvaheliselt täpselt paigas, kõikudes hoone soojavajadustarbes 30-70 kWh/(m² a) (specific space heat demand) vahel. Tänasel päeval peaks meie kliimas sellise hoone soojusvajaduse tarve olema alla 60kWh/(m² a). Hoone netoenergiabilansi modelleerimise ja hindamise aluseks on aga jätkuvalt Passiivmajakriteeriumide saavutamise põhimõtted ja tööriistaks PHPP2007.

Järgimiseks on võetud 2 põhimõtet: suurendada päikeseenergia passiivset kasutamist (sellele on osalt üles ehitatud ka hoone geomeetria) ja vähendada soojakadusid mõistliku miinimumini.
Hoone netoenergiabilansil on hoitud silm peal eskiisist tööjoonisteni. Hoone-esise puhverruumi ribikonstruktsioon on modelleeritud tagama talvel mõningase passiivse päikesekütte ja suvel vältima siseruumi ülekuumenemist. Reguleerimisvõimaluse pakuvad ülestõstetavad luugid.

Vt. Projektid > Eramud > PLUSSenergiamaja, Kesselaid
Arhitektuuribüroo PLUSS | +372 699 0625 | mail@pluss.ee