Ärihoone Kentmanni tn

Autor: Indrek Allmann
Pind: ca 20000 m²


Kõrghoone on kavandatud büroomaja funktsiooniga. Energiatõhususe modelleerimise lähteülesandeks oli küsimus, mida on passiivsetest lahendustest otstarbekas kasutada äriplaanis ettenähtud tasuvusaja jooksul. Teisisõnu, milliste passiivsete lahenduste väljaehitamine tuleb tasuvam traditsioonilistest aktiivsetest lahendustest (peamiselt jahutus, aga ka küte) võttes arvesse mitte hoone elukaare maksumust vaid äriplaanis ette nähtud ajalist perioodi. Vastuste saamiseks viidi läbi ruumipõhine modelleerimine. Kaalutud sai mitmeid erinevaid klaasistuse ja varjestuse komponente, sh meie poolt väljatöötatuid, kõik erinevate tehniliste näitajatega ja maksumusega. Modelleerimisel oli abiks vastava valdkonna ettevõte Lätist.

Ärihoone Kentmanni tn

Autor: Indrek Allmann
Pind: ca 20000 m²


Kõrghoone on kavandatud büroomaja funktsiooniga. Energiatõhususe modelleerimise lähteülesandeks oli küsimus, mida on passiivsetest lahendustest otstarbekas kasutada äriplaanis ettenähtud tasuvusaja jooksul. Teisisõnu, milliste passiivsete lahenduste väljaehitamine tuleb tasuvam traditsioonilistest aktiivsetest lahendustest (peamiselt jahutus, aga ka küte) võttes arvesse mitte hoone elukaare maksumust vaid äriplaanis ette nähtud ajalist perioodi. Vastuste saamiseks viidi läbi ruumipõhine modelleerimine. Kaalutud sai mitmeid erinevaid klaasistuse ja varjestuse komponente, sh meie poolt väljatöötatuid, kõik erinevate tehniliste näitajatega ja maksumusega. Modelleerimisel oli abiks vastava valdkonna ettevõte Lätist.

Ärihoone Kentmanni tn

Autor: Indrek Allmann
Pind: ca 20000 m²


Kõrghoone on kavandatud büroomaja funktsiooniga. Energiatõhususe modelleerimise lähteülesandeks oli küsimus, mida on passiivsetest lahendustest otstarbekas kasutada äriplaanis ettenähtud tasuvusaja jooksul. Teisisõnu, milliste passiivsete lahenduste väljaehitamine tuleb tasuvam traditsioonilistest aktiivsetest lahendustest (peamiselt jahutus, aga ka küte) võttes arvesse mitte hoone elukaare maksumust vaid äriplaanis ette nähtud ajalist perioodi. Vastuste saamiseks viidi läbi ruumipõhine modelleerimine. Kaalutud sai mitmeid erinevaid klaasistuse ja varjestuse komponente, sh meie poolt väljatöötatuid, kõik erinevate tehniliste näitajatega ja maksumusega. Modelleerimisel oli abiks vastava valdkonna ettevõte Lätist.
Arhitektuuribüroo PLUSS | +372 699 0625 | mail@pluss.ee